Puste kieszenie? Uratować Cię mogą Pożyczki przez internet bez zaświadczeń

Kredyty bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

Możliwość konsumentów do uregulowania zobowiązania finansowego zgodnie z wyznaczonym w umowie terminem wraz z kosztami jego obsługi określana jest mianem zdolności kredytowej. Stanowi wyraz kondycji finansowej przyszłych klientów banków lub innych instytucji świadczących pożyczki lub kredyty. Jest potrzebna by zminimalizować ryzyko związane z ewentualnym niespłaceniem długu i poniesieniem strat przez kredytodawcę. Ustawa o kredycie konsumenckim z roku 1997 informuje o tym, że sprawdzanie zdolności kredytowej powinno być czynnością wpisaną w proces analizy każdego wniosku o kredyt. Czy zatem możliwe jest uzyskanie zobowiązania finansowego nie posiadając zdolności do jego spłaty?

Kredyty bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

Nielogicznym posunięciem byłby udzielenie zobowiązania finansowego osobie, która nie posiada możliwości jego spłaty. Kredytodawca świadomie decydowałby się na ryzyko, które obciążałoby kredytobiorcę powoduje u niego zadłużenie. Niska zdolność kredytowa jest także ryzykowna, banki nie podejmują działań mających na celu świadczenia pożyczek w sytuacji, gdy sytuacja materialna klientów może przynieść komplikację ich spłaty. Nie czynią tego także firmy pozabankowe oferujące chwilówki i pożyczki na raty. Bowiem muszą postępować zgodnie z zapisem ustawy o kredycie konsumenckim. Dlatego kredyt bez zdolności kredytowej jest produktem niedostępnym w wielu instytucjach finansowych, przynajmniej takich które nie żądają od potencjalnych klientów poręczenia, zastawu lub zabezpieczenia.

Mężczyzna trzyma w dłoni budzik

Brak zdolności kredytoej oznacza nieuregulowanie zobowiązania finansowego na czas

Kredyt bez odpowiedniej zdolności kredytowej – zabezpieczenie

Jeśli dany konsument nie wykazuje odpowiedniej zdolności kredytowej gdyż jego dochód jest zbyt niski lub otrzymał w przeszłości negatywny wpis do bazy dłużników pozostaje mu szukać pożyczek i kredytów w sektorze pozabankowym. Jedyną szansą są tzw. kredyty z zabezpieczeniem. Mogą to być różne dobra ruchome takie jak samochód, antyki czy dzieła sztuki lub nieruchome – mieszkanie, dom, lokal użytkowy czy działka. Przyszły klient ma możliwość uzyskać określony procent wartości danego zabezpieczenia. Jeśli nie ureguluje długu w wyznaczonym terminie, przedmiot zastawu pozostaje „w rękach” pożyczkodawcy. Niestety w tym samym czasie do zaciągniętego kredytu zostają doliczone karne odsetki a wiele instytucji działa nieco samowolnie ustalając zbyt je na zbyt wysokim poziomie. Dlatego takie kredyty z zabezpieczaniem to zawsze mniej bezpieczne zobowiązania finansowe.